Other languages:

SAMAN-hópurinn hvetur til þess að ríkið verði áfram með einkasölu á áfengi

SAMAN-hópurinn ítrekar fyrri afstöðu sína[1] og lýsir yfir andstöðu sinni við framkomnar tillögur að breytingum á áfengislögum. Í þeim er lagt til að afnema einkaleyfi Áfengis- og tóbaksverslunar ríkisins á sölu áfengis og leyfa sölu áfengis í matvöruverslunum.

Rannsóknir hafa sýnt að aukið aðgengi að áfengi leiði til aukinnar neyslu[2] með neikvæðum afleiðingum á líf barna og ungmenna, beint og óbeint.[3]

Forvarnarstarf undanfarinna ára hefur skilað miklum árangri sem birtist í minnkandi áfengisneyslu barna og ungmenna.[4] SAMAN-hópurinn telur aukið aðgengi að áfengi vera skref aftur á bak í vernd barna gegn óæskilegum áhrifum áfengisneyslu.

Hlutverk SAMAN-hópsins er að styrkja foreldra í uppeldishlutverkinu með jákvæðum skilaboðum og stuðla þannig að vímuvarnaforvörnum

 

SAMAN-hópurinn er samstarfshópur fulltrúa 22 sveitarfélaga, stofnana og frjálsra félagasamtaka sem vinna að velferð barna og ungmenna. Markmið hópsins er að minnka áfengis- og vímuefnaneyslu á meðal barna og ungmenna með áherslu á að virkja foreldra til ábyrgðar. 

 

[1] Yfirlýsing send þingheimi og fjölmiðlum í október 2014.

[2] Hildigunnur Ólafsdóttir, 2014 http://naumattum.is/doc/2878

[3] Áfengi - engin venjuleg neysluvara. Samantekt úr bókinni „Alcohol: No Ordinary Commodity – Research and Public Policy“. Lýðheilsustöð, 2005. http://www.landlaeknir.is/servlet/file/store93/item10424/Afengi_engin_venjuleg.pdf. Sjá einnig: http://www.landlaeknir.is/um-embaettid/frettir/frett/item26458/Aukid_adgengi_ad_afengi_%E2%80%93_aukinn_skadi.  

[4] Vímuefnanotkun unglinga í efstu bekkjum grunnskóla á Íslandi. Þróun frá 1997 til 2013. Rannsóknir og greining 2013. http://www.rannsoknir.is/media/rg/skjol/Throun-vimuefnaneyslu-ungmenna-a-Islandi-1997-til-2013-L.pdf.